Uddannelse

Målbeskrivelser og hjælpeskemaer

Her findes en samling af målbeskrivelser og øvrige dokumenter for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi. Den seneste målbeskrivelse er godkendt april 2014. Kursusbeskrivelser og hjælpeskemaer er til brug ved de obligatoriske HU-kurser.

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern medicin: endokrinologi
Word udgave, klik her
PDF udgave, klik her

Den tidligere målbeskrivelse og portefølje for den endokrinologiske hoveduddannelse fra 2007
Målbeskrivelse, klik her

Kursusbeskrivelser og hjælpeskemaer

De 7 lægeroller

Gældende per 6. maj 2013

Sundhedsstyrelsen har justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde.

De syv lægeroller kaldes fremover:

  • Medicinsk ekspert/lægefaglig
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Leder/administrator/organisator
  • Sundhedsfremmer
  • Akademiker/forsker og underviser
  • Professionel
 

Lægerollerne blev først introduceret i Danmark i 2003-uddannelsesordningen og stammer oprindelig fra en canadisk rollemodel. Den canadiske rollemodel er skabt ud fra analyser af samfundets behov og beskriver de roller/kompetencer, som læger bør kunne mestre. Anvendelse af de syv lægeroller i den danske speciallægeuddannelse kan forberede lægerne på, hvilke roller de kan få i deres fremtidige arbejde.

Arbejdet med at justere rollerne blev sat i gang i 2012, på baggrund af en evaluering af de daværende roller. Erfaringer viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer. Desuden påpegede rapporten, at rollerne i mange specialers målbeskrivelse er beskrevet som adskilte roller og ikke passer til lægers kliniske dagligdag, hvor flere roller ofte kommer i anvendelse samtidig.

I rapporten er de syv lægeroller derfor blevet justeret og nuanceret, og de tager nu afsæt i konkrete arbejdssituationer fra lægers dagligdag. Dermed kan den nye beskrivelse lette brugen af de syv roller, når specialeselskaberne eksempelvis skal udarbejde målbeskrivelser og vælge kompetencevurderingsmetode eller udarbejde faglige profiler.

ENDO Kurser

Refusion af transportudgifter:

Yngre læger under uddannelse, der deltager i forårs- og efterårsmøder i DES, kan efter ansøgning til kasseren få dækket transportudgifter (billigste transportmiddel). Transportudgifter til årsmødet i DES dækkes ikke.

Kommende kurser:

 

HU-kurser 2023

Tilmelding til efterårets kurser er nu åbne. Tilmeldingsfrist er fredag d. 5 juni.   I efteråret afholdes: Diabetes- og ernæringssygdomme Dato; d. 18+19 september og

Læs mere »

DES årsmøde 2023

Kære DES-medlem Vi kan med glæde fortælle, at det nu er muligt at tilmelde sig DES’ årsmøde 2023. Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde afholdes den 16.-17.

Læs mere »

DES Rejselegater

DES ønsker at støtte en udvikling, der sikrer, at speciallægeuddannelsen indeholder et væsentligt internationalt element. Et internationalt element kan indenfor DES’ rammer især sikres gennem:

a. Deltagelse i internationale kurser

b. Deltagelse i internationale kongresser

 

Bestyrelsen vurderer løbende kurser og kongressers relevans i denne henseende og kan beslutte at uddele stipendier til yngre forskere/uddannelsessøgende læger.

 

Kurser og kongresser, som har sikret DES et provenu f.eks. gennem afholdelse på dansk grund, tilgodeses ordentligvis i bestyrelsens prioritering.

 

Bestyrelsen fastsætter hvert år et samlet budget for denne aktivitet.

 

Der aflægges beretning for denne aktivitet ved generalforsamlingen, hvor næste års budget vedtages og stipendie-beløb fastsættes.

 

Det enkelte stipendie/støttebeløb kan ikke overstige kr. 5000,-

 

Der er ansøgningsfrister 2 gange årligt. I 2023 er det d. 1. marts og 1. september.

 

Man skal være medlem af DES for at ansøge.

 

Der er ikke noget ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde en kort motivation for deltagelse og information om kurset/mødet samt forventede udgifter. Endvidere skal der ved deltagelse i møde/kongres med abstract fremsendes abstract og dokumentation for antagelse. Dokumentation for antagelse kan fremsendes efterfølgende hvis svar ikke foreligger på ansøgningstidspunkt. I forbindelse med udbetaling af legatet skal der fremsendes dokumentation for udgifter relateret til deltagelse i kurset/mødet, hvor de afholdte udgifter op til kr. 5000,- dækkes.

 

 

Ansøgningen sendes til formanden for DES, Pernille Hermann, på e- mail:  Pernille.Hermann@rsyd.dk

Ansøgningerne vil blive prioriteret af bestyrelsen.