Uddannelse

Målbeskrivelser og hjælpeskemaer

Her findes en samling af målbeskrivelser og øvrige dokumenter for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi. Den seneste målbeskrivelse er godkendt april 2014. Kursusbeskrivelser og hjælpeskemaer er til brug ved de obligatoriske HU-kurser.

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern medicin: endokrinologi
Word udgave, klik her
PDF udgave, klik her

Den tidligere målbeskrivelse og portefølje for den endokrinologiske hoveduddannelse fra 2007
Målbeskrivelse, klik her

Kursusbeskrivelser og hjælpeskemaer

De 7 lægeroller

Gældende per 6. maj 2013

Sundhedsstyrelsen har justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde.

De syv lægeroller kaldes fremover:

  • Medicinsk ekspert/lægefaglig
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Leder/administrator/organisator
  • Sundhedsfremmer
  • Akademiker/forsker og underviser
  • Professionel
 

Lægerollerne blev først introduceret i Danmark i 2003-uddannelsesordningen og stammer oprindelig fra en canadisk rollemodel. Den canadiske rollemodel er skabt ud fra analyser af samfundets behov og beskriver de roller/kompetencer, som læger bør kunne mestre. Anvendelse af de syv lægeroller i den danske speciallægeuddannelse kan forberede lægerne på, hvilke roller de kan få i deres fremtidige arbejde.

Arbejdet med at justere rollerne blev sat i gang i 2012, på baggrund af en evaluering af de daværende roller. Erfaringer viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer. Desuden påpegede rapporten, at rollerne i mange specialers målbeskrivelse er beskrevet som adskilte roller og ikke passer til lægers kliniske dagligdag, hvor flere roller ofte kommer i anvendelse samtidig.

I rapporten er de syv lægeroller derfor blevet justeret og nuanceret, og de tager nu afsæt i konkrete arbejdssituationer fra lægers dagligdag. Dermed kan den nye beskrivelse lette brugen af de syv roller, når specialeselskaberne eksempelvis skal udarbejde målbeskrivelser og vælge kompetencevurderingsmetode eller udarbejde faglige profiler.

ENDO Kurser

Refusion af transportudgifter:

Yngre læger under uddannelse, der deltager i forårs- og efterårsmøder i DES, kan efter ansøgning til kasseren få dækket transportudgifter (billigste transportmiddel). Transportudgifter til årsmødet i DES dækkes ikke.

Kommende kurser: