Myxødematøs coma

Indholdsfortegnelse

Kontakt speciallæge i endokrinologi

Myxødem koma

Myksødem koma er en livstruende tilstand, ofte udløst af anden akut sygdom (såsom sepsis, traume, tromboemboliske episoder eller nedkøling) kombineret med forudgående langvarig (evt. u- eller underbehandlet) hypothyroidisme(12,13,14). Incidensen kendes ikke, men anses for lav. Mortaliteten er betydelig.

Diagnose

Symptomerne er uspecifikke og diagnosen baseres på sygehistorien, det kliniske billede og biokemi.

Det kliniske billede kan omfatte

  • Ændret bevidsthedsniveau; ofte somnolens men sjældent koma
  • Hypothermi
  • Hypotension og bradykardi
  • Hypoglykæmi
  • Hypoventilation
  • Biokemi
  • Forhøjet TSH (kan dog være beskeden) samt lav T4

Derudover ses hyppigt normokrom anæmi, forhøjet kreatinin, hyponatriæmi, forhøjet creatin kinase, forhøjet transaminaser samt leukopeni.

Behandling

Der foreligger ingen randomiserede studier, hvorfor behandlingen bygger på empiri og følgende strategier er foreslået 1-3:

1.Solucortef 100 mg. i.v. som bolus, efterfulgt af 50-100 mg x 4 daglig, indtil evt. binyrebarkinsufficiens er udelukket.

2.Thyroideahormon* – der kan vælges mellem nedenstående (uprioteret liste)

  1. T3 intravenøst, 10-20 mikrogram som bolus, gentages med 10 mikrogram iv hver 4. time i første døgn. Herefter 10 mikrogram hver 6. time indtil peroral behandling er mulig.
  2. T4 via sonde, doser på 300 til 500 mikrogram dagligt er brugt.
  3. T4 intravenøst, 200 mikrogram x 1 daglig i første døgn, herefter 100 mikrogram dagligt indtil peroral behandling er mulig.

3.Behandle udløsende årsag.

*Vær opmærksom på at T3 og T4 til intravenøs brug ikke er markedsført i Danmark, men kan “med udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen“ rekvireres fra sygehusapotek. Der findes to injektionspræparater: T4-levothyroxin-natrium (L-Thyroxin Henning) og T3-Liothyronin-Natrium (Thyrotardin).

Myxødem NBV