OBS! NBV-mødet på Sandbjerg 2020 er aflyst

Kære DES medlem

Med vemod ser vi os nødsaget til at aflyse Sandbjerg NBV mødet 2020 grundet COVID-19.

De der har indbetalt deltagelsesgebyr, får naturligvis beløbet refunderet. Send en mail med konto nummer til Anna Pietraszek anpi@rn.dk , så bliver beløbet refunderet.

 

Styregruppen har besluttet at der i denne unikke situation gennemføres en alternativ godkendelsesproces således de udarbejdede NBV’er alligevel kan komme på hjemmesiden med en midlertidig godkendelse fra styregruppen.

Dermed udgår vi det store arbejde de forskellige arbejdsgrupper har lavet samler støv frem til NBV-mødet 2021. Processen bliver som følger:

 

NBV-udkast til nye NBVér er vedhæftet, og udkast til revisioner kommer i separat mail Kommentarer og spørgsmål etc. sendes til tovholder– frist for spørgsmål/kommentarer til NBV’erne (nye som revisioner) er 12/10-2020.

 

Tovholder samler kommentarer + spørgsmål besvarer disse hvor relevant og sender kommentarer til styregruppen.

 

Styregruppen samles fredag d. 23/10 ved behov med skype deltagelse fra tovholdere, gennemgår NBV-udkast og kommentarer mhp. en foreløbig godkendelse af nye NBVér (DKA/HONK, hypofyseincidentalom og Non-kirurgisk behandling af svær overvægt) i 1 år frem til næste NBV-møde oktober 2021.

Revisioner uden større ændringer eller kommentarer forventes godkendt for den planlagte 3-årige periode

 

De Nye NBVér vil blive fremlagt på NBV-mødet 2021 til endelig godkendelse som vi plejer.

 

Der vil ikke blive udfærdiget nye NBVér 2021 – men forslag til 2022 modtages gerne.

OBS: NBV mødet 2021 afholdes d. 8-9 oktober (uge 40)

 

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående kan de rettes til ut.

 

På vegne af styregruppen:

Mette Jegstrup Villadsen

Telefon: 38 68 15 95
Mail: mette.jegstrup.villadsen@regionh.dk