Efterår 2021, HU-kurser: Kalk + Diabetes

Så er der åbent for tilmelding til efterårets to specialespecifikke kurser. Tilmeldingsfrist 28. juni 2021.

Kogle-og calciummetaboliske sygdomme: 25.+26. oktober (tilmelding)

Sted: Ålborg

Delkursusleder: Peter Vestergaard

Diabetes og ernæringsbetingede sygdomme: 6.+7.+13.+14. december (tilmelding)

Sted: Steno Diabetes Centre Copenhagen

Delkursusleder: Ulla Bjerre Christensen