NBV Sandbjerg 2017

Årets NBV-møde på Sandbjerg Gods ved Sønderborg finder sted den 27. og 28. oktober 2017.

Program følger, men mødet forventes at begynde 12:00 med frokost og afslutte 14:00 den 28. oktober med gå-hjem-sandwich.

Tilmelding

Tilmelding til NBV Sandbjerg 2017 foregår online ved at udfylde nedenstående formular. Deltagelse i mødet samt overnatning og bespisning omfattes af en egenbetaling på 500 kr., som bedes overført til reg.nr. 1551, konto.nr. 3667110823 med dit fulde navn som mrk.. Tilmeldingen er bindende og afbud (samt tvivlsspørgsmål) bedes rettet til Trine Tang Christensen.

Tilmeldingen er først gældende når indbetalingen af de 500 kr. har fundet sted.

Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2017.

Tilmeldingsformular