NBV Sandbjerg 2019

Årets NBV-møde på Sandbjerg Gods ved Sønderborg finder sted den 25. og 26. oktober 2019.

Program følger, men mødet forventes at begynde fredag kl 12:00 med frokost og afslutte lørdag kl ca. 14:00 med gå-hjem-sandwich.

Tilmelding

Tilmelding til NBV Sandbjerg foregår online ved at udfylde nedenstående formular. Deltagelse i mødet samt overnatning og bespisning omfattes af en egenbetaling på 500 kr., som bedes overført til reg.nr. 6771, konto.nr. 5503244 med dit fulde navn som mrk.. Tilmeldingen er bindende og afbud (samt tvivlsspørgsmål) bedes rettet til Trine Tang Christensen.

Tilmeldingen er først gældende når indbetalingen af de 500 kr. har fundet sted.

Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2019.

Tilmeldingsformular