1. DES ønsker at støtte en udvikling, der sikrer, at speciallægeuddannelsen indeholder et væsentligt internationalt element.
 2. Et internationalt element kan indenfor DES' rammer især sikres gennem:
  a. Internationale foredragsholderes deltagelse på danske kurser
  b. Deltagelse i internationale kurser
  c. Deltagelse i internationale kongresser
 3. Bestyrelsen vurderer løbende kurser og kongressers relevans i denne henseende og kan beslutte, at uddele stipendier til yngre forskere/uddannelsessøgende læger
 4. Kurser og kongresser, som har sikret DES et provenu f.eks. gennem afholdelse på dansk grund, tilgodeses ordentligvis i bestyrelsens prioritering. Aktuelt prioriteres derfor ESE.
 5. Bestyrelsen fastsætter hvert år et samlet budget for denne aktivitet. 
 6. Der aflægges beretning for denne aktivitet ved generalforsamlingen, hvor næste års budget vedtages og stipendie-beløb fastsættes.
 7. Det enkelte stipendie/støttebeløb kan ikke overstige kr. 5000,-
 8. Der er ansøgningsfrister 2 gange årligt, 1. april og 1. oktober.
 9. Der er ikke nogen ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde en kort motivation for deltagelse og information om kurset/mødet samt forventede udgifter. Endvidere skal der ved deltagelse i møde/kongres med abstract fremsendes abstract og dokumentation for antagelse. Dokumentation for antagelse kan fremsendes efterfølgende hvis svar ikke foreligger på ansøgningstidspunkt.
 10. 10. Man skal være medlem af DES for at ansøge.
 11. Ansøgningen sendes til den lægelige sekretær i DES: sekretaer@endocrinology.dk
 12. Ansøgningerne vil blive prioriteret af bestyrelsen.