Her findes en samling af målbeskrivelser og øvrige dokumenter for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi. Den seneste målbeskrivelse er godkendt april 2014. Kursusbeskrivelser og hjælpeskemaer er til brug ved de obligatoriske HU-kurser.

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern medicin: endokrinologi
Word udgave, klik her
PDF udgave, klik her

Den tidligere målbeskrivelse og portefølje for den endokrinologiske hoveduddannelse fra 2007
Målbeskrivelse, klik her

Kursusbeskrivelser og hjælpeskemaer