NBV Sandbjerg 2018

Årets NBV-møde på Sandbjerg Gods ved Sønderborg finder sted den 26. og 27. oktober 2018.

Program følger, men mødet forventes at begynde fredag kl 12:00 med frokost og afslutte lørdag kl ca. 14:00 med gå-hjem-sandwich.

Tilmelding

Tilmelding til NBV Sandbjerg foregår online.

Deltagelse i mødet samt overnatning og bespisning omfattes af en egenbetaling på 500 kr., som bedes overført til reg.nr. 1551, konto.nr. 3667110823 med dit fulde navn som mrk.. Tilmeldingen er bindende og afbud (samt tvivlsspørgsmål) bedes rettet til Trine Tang Christensen.

Tilmeldingen er først gældende når indbetalingen af de 500 kr. har fundet sted.

Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2018.