NBV Sandbjerg

På det netop overståede NBV-møde blev det besluttet, at følgende nye NBVer skal laves frem mod NBV-mødet 25. - 26. okt 2019:

Hypokaliæmi: Tovholder Claus Feltoft, claus.larsen.feltoft@regionh.dk

Gynækomasti: Tovholder Torben Nielsen, torben.leo.nielsen@rsyd.dk

Endokrinologiske "itter": Tovholder Christian Trolle, christian.trolle@midt.rm.dk

Ikke-hormonproducerende hypofyseadenomer: Tovholder Ejgil Nielsen, ehn@rn.dk

Interesserede kan melde sig til arbejdsgrupperne ved at skrive direkte til tovholder senest 1/12-18. Der skal være 8-10 medlemmer af hver arbejdsgruppe.