NBV Sandbjerg 2016

Kære DES-medlem,

 
Igen i år afholdes DES NBV arbejdsgruppemøde på Sandbjerg Gods v/ Sønderborg. 
 
Mødet afholdes d. 28.-29. okt. 2016.

Invitation udsendes i slutningen af august, hvorefter der er åbent for tilmeldinger.

Dette års NBV’er omfatter:

1. Hypoparathyroidisme

2. Anorexia Nervosa

3. Radioiodbehandling

4. Hyperglycæmisk hyperosmolært nonketotisk koma og Diabetisk ketoacidose

Fra i år, er der en egenbetaling på 500 kr. for deltagelse i mødet.

 
Der er nu åbent for tilmelding: http://endocrinology.dk/sandbjerg2016/