Selskabets formål er at fremme den teoretiske og kliniske endokrinologi, dels ved afholdelse af møder med foredrag og diskussioner, dels ved at knytte forbindelse med andre videnskabelige selskaber og med udenlandske endokrinologiske selskaber og dels ved at rådgive Sundhedsstyrelsen vedr. uddannelse i medicinsk endokrinologi samt i spørgsmål, der angår endokrinologiens placering i det danske og internationale sundhedsvæsen.