NB: Dansk Endokrinologisk Selskab besvarer ikke henvendelser vedrørende specifikke patientforløb.

Indmeldelse i Dansk Endokrinologisk Selskab (DES)
Enhver person, som tilslutter sig selskabets formålsparagraf kan blive medlem af DES. Se mere herom på indmeldelses-formularen.

Om lægers forhold til industrien
For opdateret information om eventuelle tilladelser til tilknytning til lægemiddelvirksomheder henvises til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside