Referat fra DES’ uddannelsesudvalgsmøde d. 19. september 2017 kl 16.00, Kløvervænget 6, Odense

Til stede:

Flemming, Lene, Lena S, Trine, Anette, Mikael, Jens Peter, Pernille, Liselotte

Afbud:

Hanne, Lena BS, Karen B, Karen F, Troels, Peter R, Maike

Ordstyrer: Flemming
Referent: Lene

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

I.a.b.

2. Orientering om budgettet 2017 (Flemming).

Vi overholder budgettet for 2017. Snart indleveres budget for 2018. Ønske om en fælles kursusdag i DES regi for delkursusledere med henblik på erfaringsudveksling og udvikling af HU-kurserne. Flemming spørger DES om det ville være en mulighed.

3. Placering af kommende DES uddannelsesmøder efter Nanett er stoppet.

Vi enes om Odense og Aalborg på skift. De lokale repræsentanter booker lokaler og sørger for forplejning. Der er flere modeller for refusion af transport i forbindelse med vores møder. Transporten betales af de respektive regioner (hvis PKL), eventuelt af ens afdeling, eller endeligt af DES (mail til Inge Bülow).

4. Kurser 2018 er planlagt, vi skal se på 2019.

Kurser i 2018 (lab, knoglekalk, hypofyse, binyre) datoer er endnu ikke på plads (men cirka 6 måneder før). Ud fra behovslisten, enes vi om 4 kurser i 2019 (diabetes, thyroidea, lab teknik, knogle-kalk).

5. Opslag af delkursusleder stillinger, de nuværende er aftalt tom 2019.

Opslag igen i 2018. Stor tilfredshed med de nuværende delkursusledere.

6. Sammensætning af HU-stillinger, tid på specialiseret afdeling.

I region Øst skal Holbæk fremover indgå i HU-forløb. Region Sjælland er nu i stand til at varetage HU-stillinger iht demografisk fordeling af borgere i region Sjælland og i region Hovedstaden. Dette lægger op til omfordeling af de nuværende forløb. DES uddannelsesudvalg fastholder at mindst 2 år af speciallægeuddannelsen skal foregå på højt specialiseret afdeling. Ændringer i HU-stillinger i forbindelse med etablering af SDC? Da de forskellige centre og deres samhørighed med eksisterende endokrinologiske afdelinger planlægges forskelligt i de respektive regioner, bliver der også tale om regionale forskelle i uddannelses forløb. Vi må holde fokus på høj faglighed og opnåelse af kompetencer. Vi skal være opmærksomme på løbende vidensdeling i mellem regionerne. Selvom opnåelse af diabetes kompetencer eventuelt flyttes til anden lokalitet, skal diabetes tidsmæssigt ikke som udgangspunkt have længere tid.

7. Underudvalg, er der gang i dem?

Elektronisk evaluering (Jens Peter, Flemming, Lene, Karen B).

8. Diverse.

Kort snak om finansiering af kurser (af industrien), da der nu er skærpede regler i region Syd. Alle HU kurser er betalt af sundhedsstyrelsen/afdelingen, derfor intet problem. I øvrigt heller intet problem mht DES og FYEN årsmøde. Generel snak om ansættelsessamtaler. Næste møde d 27/2 2018 kl 16.00 i Odense. Hvis du ønsker e-mails i forbindelse med møderne tilsendt anden e-mail, send da den ønskede e-mail adresse til Flemming.